Nezaradené

Ako rozdeliť obrazovku na iPade a používať multitasking

Vďaka multitaskingu môžete v iPadOS pracovať s viacerými aplikáciami naraz.

V nasledujúcich riadkoch si prečítate ako na to.

Typy multitaskingu

Aplikácie, ktoré podporujú multitasking je možné používať niekoľkými spôsobmi.

Split view:

V tomto zobrazení sa vedľa seba zobrazujú dve aplikácie, ktorých veľkosť si môžete upravovať pomocou posuvníka, ktorý sa zobrazuje medzi nimi.

Slide over:

V tomto zobrazení sa jedna aplikácia zobrazuje v menšom plávajúcom okne, ktoré si môžete potiahnuť na ľavú alebo pravú stranu obrazovky.

Okno v strede:

V niektorých aplikáciách si môžete okno otvoriť v strede obrazovky tak aby ste sa mohli sústrediť na daný obsah otvoreného okna. Napríklad e-mail alebo poznámky.

Otvorenie viacerých aplikácií na iPade pomocou Multitaskingu

 1. Otvorte si aplikáciu.
 2. V hornej časti kliknite na ikonku Multitaskingu.
 3. Kliknite na Split View alebo Slide Over.
 4. Na ploche kliknite na druhú aplikáciu, ktorá sa otvorí podľa toho akú možnosť ste vybrali v treťom kroku.

Otvorenie viacerých aplikácií na iPade

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Potiahnite prstom zo spodnej časti obrazovky nahor kým sa nezobrazí Dock.
 3. Podržte druhú aplikáciu v Docku s potiahnite ju mimo Docku. (ak aplikáciu prenesiate na ľavú alebo pravú stranu obrazovky tak sa zobrazí v Slit View a ak ju pustíte v strede obrazovky tak sa otvorí v Slide Over).

Otvorenie viacerých aplikácií pomocou knižnice aplikácií

 1. Kliknite na ikonku knižnica aplikácií na pravom konci Docku.
 2. Podržte niektorú z väčších ikoniek aplikácií a potiahnite ju do zobrazenie Split View alebo Slide Over. Ak si chcete vybrať len jednu aplikáciu tak kliknutím na vyhľadávaciu lištu knižnice aplikácií si jej potiahnutím požadovanú aplikáciu umiestnite do zobrazenia multitaskingu.

Otvorenie viacerých aplikácií pomocou Spotlight

Spotlight na iPade môžete používať len keď máte k iPadu pripojenú klávesnicu.

 1. Otvorte aplikáciu.
 2. Stlačením Command a medzerník na klávesnici si otvoríte spotlight.
 3. Napíšte názov druhej aplikácie, ktorú chcete otvoriť.
 4. Keď sa daná aplikácia zobrazí tak ju podržte a potiahnite mimo okna Spotlight tým ju otvoríte v Split View alebo Slide Over.

Otvorenie okna v strede obrazovky

 1. Otvorte aplikáciu, ktorá podporuje zobrazenie v strede okna obrazovky.
 2. V zozname aplikácie podržte vybranú položku.
 3. V zobrazenom menu kliknite na Otvoriť v novom okne.

Ak chcete okno v strede zavtoriť tak kliknite na Hotovo alebo Zatvoriť.

Úprava zobrazenia Split View

 • Potiahnutím oddeľovača doľava alebo doprava upravíte veľkosť aplikácií. Potiahnutím oddeľovača do stredu obrazovky Vám budú aplikácie zaberať rovnako veľký priestor.
 • Zmenu zobrazenie zo Split View na Slide Over vykonáte kliknutím na ikonku Multitasking a následne na Slide Over.
 • Zobrazenie Split View zatvoríte kliknutím na Multitasking v aplikácii, ktorú chcete nechať otvorenú a následne kliknite na ikonku zobrazenia na celej obrazovke.
 • Nahradenie jednej z aplikácií vykonáte potiahnutím prsta nadol z hornej časti aplikácie a potom na ploche alebo v Docku vyberiete inú aplikáciu.

Úprava zobrazenie Slide Over

 • Ak si prajete presunúť zobrazenie v Slide Over tak kliknite na Multitasking a potiahnite aplikáciu doľava alebo doprava.
 • Ak si prajete aplikáciu presunúť zo zobrazenie Slide Over do Split View tak kliknite na Multitasking a následne na Split View. Túto zmenu môžete vykonať aj podržaním ikonky Multitaskingu a potiahnutím aplikácie doľava alebo doprava na obrazovke.
 • Ak si prajete aplikáciu v Slide Over skryť tak kliknite na Multitasking a potiahnite aplikáciu mimo obrazovky doľava alebo doprava.
 • Ostatné aplikácie v nastavení Split View zobrazíte podržaním spodného okraja aplikácie a potiahnutím prsta nahor.

Priehradka na iPade

Ak kliknete na aplikáciu, ktorá má otvorené viaceré okná tak v dolnej časti iPadu sa Vám zobrazí priehradka obsahujúca miniatúry všetkých okien danej aplikácie.

Kliknutím na ľubovoľnú miniatúru sa Vám otvorí príslušné okno. Ak niektorú z nich  chcete zavrieť tak ju potiahnite nahor alebo pridajte kliknutím na Nové okno.

Preťahovanie obsahu medzi aplikáciami

Preťahovaním máte možnosť posúvať text, fotky alebo súbory z jednej aplikácie do druhej. Napríklad môžete presunúť text zo Safari do poznámok,  obrázok z Fotiek do e-mailu a pod.

 1. V Split View alebo Slide Over zobrazení otvorte dve aplikácia, medzi ktorými chcete presúvať informácie.
 2. Podržte presúvaný súbor dokým sa zdanlivo nezodvihne alebo text najprv označte a tak podržte.
 3. Potiahnite súbor do druhej otvorenej aplikácie.

Navigácia na iPade pomocou gest

 • Potiahnutím prsta nahor z dolného okraja obrazovky a podržaním prsta v strede obrazovky sa Vám zobrazí prepínač aplikácií.
 • Ak máte otvorených viac aplikácií tak potiahnutím štyrmi alebo piatimi prstami doľava alebo doprava prechádzate medzi jednotlivými aplikáciami.
 • Na plochu sa vrátite potiahnutím prsta zdola nahor alebo zovretím piatich prstom na obrazovke.

Obraz v obraze. Pozeranie videa počas používania inej aplikácie

Táto funkcia Vám umožní vykonávať dve veci naraz, a to napríklad odpovedať na e-mail počas pozerania videa. Ak máte otvorený FaceTime alebo pozeráte film tak kliknutím na funkciu Obraz v obraze sa obrazovka s videom zmenší do rohu obrazovky. Následne môžete otvoriť inú aplikáciu a video sa Vám bude naďalej prehrávať.

Video môžete presunúť do iného rohu jednoduchým potiahnutím daného obrazu do iného rohu. Kliknutím na funkciu zobrazenia na celej obrazovke video opäť dostanete na celú obrazovku.

Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase