Nezaradené

Ako sledovať spánok na hodinkách Apple Watch

Prostredníctvom aplikácie Spánok  si na hodinkách Apple Watch máte možnosť vytvoriť a rozvrhnúť plán prípravy na spánok, na základe ktorého si môžete plniť ciele Vášho spánku.

Pokiaľ by ste mali hodinky Apple Watch na zápästí aj počas spánku tak Vám budú monitorovať Váš spánok.  Ráno, po zobudení si môžete otvoriť apku Spánok, kde si viete pozrieť údaje o tom ako dlho ste spali a taktiež budete mať k dispozícii údaje o Vašom spánku za posledných 14 dní.

Ak pred spánkom máte hodinky Apple Watch nabité na menej ako 30% tak Vás upozornia na to aby ste ich nabili.

Máte možnosť nastaviť si viacero spánkových rozvrhov (týždeň, víkend) a v každom z nich máte možnosť nastaviť

 • Cieľ spánku (Koľko hodín chcete spať).
 • Čas uloženia sa na spánok a čas zobúdzania sa.
 • Zvuk budíka.
 • Čas, kedy sa má zapnúť režim spánku.
 • Sledovanie spánku.

Nastavenie spánku na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte si aplikáciu Spánok  na hodinkách.
 2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.Poprípade si môžete  otvoriť aplikáciu Zdravie na iPhone a kliknutím na Prechádzať > Spánok > kliknúť na Začať.

Zmena alebo vypnutie nasledujúceho budíčka

 1. Otvorte si aplikáciu Spánok  na hodinkách Apple Watch.
 2. Kliknite na aktuálny čas večierky.
 3. Nový čas budíčka nastavíte kliknutím naň, otáčaním korunky Digital Crown nastavíte čas. A potvrďte kliknutím na tlačidlo zaškrtnutia.
  Ak si neprajete aby Vás ráno hodinky Apple Watch budili tak vypnite funkciu Budík.

Zmena alebo pridanie rozvrhu spánku

 1. Otvorte aplikáciu Spánok  na hodinkách Apple Watch.
 2. Kliknite na Celý rozvrh a môžete vykonať jeden z nasledovných krokov.
 • Zmena rozvrhu spánku: Kliknite na aktuálny rozvrh.
 • Pridanie rozvrhu spánku: Kliknite na Pridať rozvrh.
 • Zmena cieľa spánku: Kliknite na Cieľ spánku a potom si môžete nastaviť ako dlho chcete spať.
 • Zmena času prípravy na spánok: Kliknite na Príprava na spánok a viete si nastaviť ako dlho pred večierkou by mal byť aktívny režim spánku.
 • Režim spánku vypne displej hodiniek a zapne režim Nerušiť, týmto sa obmedzia rušivé vplyvy pred večierkou.
 1. Vykonajte niektorý z úkonov.
 • Nastavenie dní rozvrhu: Kliknite na rozvrh atak na oblasť pod položkou Aktívny. Vyberte si dni a kliknite na Hotovo.
 • Úprava času zobúdzania a večierky: Kliknite na Budíček alebo Večierka, otáčaním Digital Crown nastavte nový čas a tak kliknite na tlačidlo zaškrtnutia.
 • Nastavenie možnosti budíka: Budík máte možnosť Zapnúť alebo Vypnúť, poprípade kliknúť na Zvuk a haptika kde môžete. Vybrať zvučku budíka.
 • Odstránenie alebo zrušenie rozvrhu spánku: Kliknite na Odstrániť rozvrh (v dolnej časti obrazovky) alebo kliknutím na Zrušiť (v hornej časti obrazovky)

Zmena možnosti spánku

 1. Otvorte aplikáciu Nastavenia  na hodinkách Apple Watch.
 2. Kliknite na Spánok a potom upravte nasledovné nastavenia:
 • Zapnúť v čase prípravy na spánok: Režim spánok predvolene začína v čase prípravy na spánok, ktorý ste si nastavili v aplikácii Spánok. V ovládacom centre vypnite túto možnosť a režim budete môcť nastavovať manuálne.
 • Nočný displej: Displej Apple Watch a zamknutá obrazovka iPhonu sa zjednodušia aby sa minimalizovali rušivé vplyvy.
 • Zobraziť čas: Počas aktívneho režimu spánku sa na hodinkách Apple Watch bude zobrazovať dátum a čas.
 1. Máte možnosť vypnúť alebo zapnúť možnosti Sledovanie spánku a Pripomienky nabíjania. Ak je sledovanie spánku zapnuté tak hodinky sledujú Váš spánok a údaje o spánku sú zaznamenávané v aplikácii Zdravie. Na pripomenutie, že treba nabiť Vaše hodinky Apple Watch pred spánkom slúži možnosť Pripomienky nabíjania.

Zobrazenie histórie spánku

 1. Otvorte si aplikáciu Spánok  na hodinkách Apple Watch.
 2. Potiahnutím nadol si môžete prezerať namerané hodnoty Vášho spánku za posledných 14 dní.História spánku na iPhone > Zdravie > Prechádzať > Spánok.

Kontrola frekvencie dýchania počas spánku

Pokiaľ máte záujem sledovať Vašu frekvenciu dýchania tak je potrebné na hodinkách Apple Watch s aspoň WatchOS 8 vykonať nasledovné kroky po tom ako strávite noc s nasadenými hodinkami na ruke:

 1. Otvorte si aplikáciu Zdravie na iPhone a kliknite na Prechádzať a Dýchanie.
 2. Zvoľte Frekvencia dýchania a Zobraziť ďalšie dáta.

Zdroj:  support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase