Nezaradené

Ako zapnúť Cinematic Mode 4k na iPhone 14 Pro

S režimom Cinematic máte možnosť počas nahrávania videa upravovať hĺbku ostrosti a pridávať krásne prechody tak, že budete mať pocit ako v kine.

Uistite sa, že máte nainštalovaný najaktuálnejší softvér iOS.
Túto funkcionalitu podporujú:
iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 13 Pro Max
iPhone 13 Pro
iPhone 13
iPhone 13 mini

Ako nahrávať video v režime Cinematic

1. Na iPhone si otvorte Fotoaparát a prejdite na Film.
2. Otočte iPhone na šírku a kliknutím na šípku  máte tieto možnosti úpravy:

– Kliknutím na tlačidlo ovládania hĺbky  nastavíte hĺbku záznamu.
– Kliknutím na tlačidlo 1x  prepínate medzi teleobjedktívom a režimom wide.
– Kliknutím na tlačidlo expozície  nastavujete video svetlejším alebo tmavším.
– Kliknutím na tlačidlo blesk  nastavujete funkciu blesku.
3. Kliknutím na nahrávať  začnete nahrávať video.
4. Kliknutím na objekt v hľadáčiku nastavíte zaostrenie na daný predmet. Dvojitým kliknutím na hľadáčik nastavíte automatické sledovanie objektu. A zamknutie zaostrenia nastavíte podržaním palca na danom mieste na obrazovke.
5. Opätovným kliknutím na tlačidlo nahrávania  zastavíte nahrávanie.

Ako upraviť hĺbku ostrosti už na vytvorenom videu

1. Na iPhone si otvorte aplikáciu Fotky a vyberte video, ktoré chcete upraviť.
2. Kliknite na upraviť.
3. Kliknite na tlačidlo upravovania hĺbky  a posúvaním upravíte hĺbku ostrosti. Zmeny sa vzťahujú na celé video.

4. Kliknite na Hotovo a upravené video tak uložíte.

Ako zmeniť zaostrovacie body už vo vytvorenom videu v Cinematic režime

1. Na iPhone si otvorte aplikáciu Fotky a vyberte video, ktoré chcete upraviť.
2. Kliknite na Upraviť. Časová os videa sa zobrazí pod Vaším videom. A pod časovou osou žlté bodky označujú momenty vo videu, kde sa bod zaostrenia mení z jedného objektu na druhý.
3. Potiahnutím tlačidla indikátora časovej osi môžete prezerať video. Keď ním pohybujete, aktuálny bod zaostrenia videa je označený žltým štvorcom. Ostatné rozpoznané osoby alebo predmety majú okolo seba biely štvorec.
4. Kliknutím na biely štvorec zmeníte bod zaostrenia na danú osobu alebo objekt. Môžete si tiež skúsiť klepnúť na iné objekty v rámčeku a zmeniť tak zaostrovací bod na daný objekt. Dvojitým klepnutím na predmetný objekt nastavíte automatické sledovanie zaostrenia. Dotknite sa a podržte na obrazovke, aby ste uzamkli zaostrenie v určitej vzdialenosti od fotoaparátu.

5. Kliknutím na tlačidlo zaostrenia  prepnete medzi automatickým sledovaním zaostrenia aplikácie Fotoaparát a ručne vybratými zaostrovacími bodmi.
6. Opakujte pre všetky ostatné segmenty videa, kde chcete zmeniť bod zaostrenia, a potom kliknite na tlačidlo Hotovo.Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase