Nezaradené

Návod ako na iPhone pridať, odstrániť alebo zmeniť klávesnicu

navod ako na iphone pridat, odstranit alebo zmenit klavesnicu

Na iPhone máte možnosť zapínať alebo vypínať rôzne funkcie klávesnice. Napríklad kontrola pravopisu, pridávať klávesnice na písanie v iných jazykoch alebo meniť rozloženie dotykovej či bezdrôtovej klávesnice.

Pridanie alebo odstránenie klávesnice pre iný jazyk

1. Kliknite na Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica.
2. Kliknite na Klávesnice a môžete vykonať tieto zmeny.
Pridanie klávesnice: Kliknite na pridať klávesnicu a zo zoznamu si vyberte požadovanú klávesnicu. Pre pridanie ďalších klávesníc postup zopakujte.
Odstránenie klávesnice: Kliknite na Upraviť následne na tlačidlo Vymazať vedľa danej klávesnice, ktorú chcete odstrániť, kliknite na Vymazať a Hotovo.
Zmena usporiadania zoznamu klávesníc: Kliknite na Upraviť, potiahnite tlačidlo Preusporiadať vedľa klávesnice na nové miesto vo Vašom zozname a následne kliknite na Hotovo.

Ak pridáte klávesnicu pre iný jazyk, zodpovedajúci jazyk sa automaticky pridá do zoznamu Preferované poradie jazykov. Tento zoznam môžete zobraziť a pridať do neho jazyky priamo v menu Nastavenia > Všeobecné > Jazyk a región. Môžete tiež upraviť poradie jazykov v zozname a zmeniť tak spôsob, akým apky a webové stránky zobrazujú text.

Prepnutie na inú klávesnicu

1. V procese zadávania textu kliknite a podržte na kláves Ďalšia klávesnica, Emoji alebo Prepnúť klávesnicu.
2. Kliknite na názov klávesnice, na ktorú chcete prepnúť.

Medzi klávesnicami môžete prepínať aj kliknutím na kláves Ďalšia klávesnica, Emoji alebo Prepnúť klávesnicu.

Pridanie klávesnice alternatívneho rozloženia

1. Kliknite na Nastavenia > Všeobecné > Klávesnica > Klávesnice.
2. V hornej časti kliknite na Jazyk a vyberte zo zoznamu alternatívne rozloženie.Zdroj: apple.supportZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase