Nezaradené

Návod ako zapnúť a používať funkciu AirDrop na iPhone

Pomocou AirDrop môžete zdieľať fotky, dokumenty a mnohé iné položky s inými zariadeniami Apple, ktoré sú vo Vašom blízkom okolí a tiež príjmať rôzne súbory.

– Osoba, ktorej odosielate obsah, sa musí nachádzať v blízkom okolí a v dosahu pripojenia Bluetooth a Wi-Fi.
– Skontrolujte, či vy aj osoba, ktorej odosielate obsah, máte zapnuté pripojenie Wi-Fi a Bluetooth.
– Skontrolujte, či osoba, ktorej odosielate obsah, nemá funkciu AirDrop nastavenú tak, aby mohla prijímať obsah len od svojich kontaktov.
– Ak Vás príjmateľ v kontaktoch nemá tak je potrebné aby si nastavil príjmanie cez AirDrop na možnosť Všetci.

Používanie AirDrop na iPhone 11 alebo novšom

1. Vyberte potrebný súbor a kliknite na Zdieľať .
2. Kliknite na AirDrop.
3. Ak má osoba, s ktorou zdieľate obsah, tiež iPhone 11 alebo novší tak namierte svoj iPhone v smere druhého iPhonu.
4. V hornej časti obrazovky kliknite na profilový obrázok používateľa, poprípade vyberte konkétnu osobu z ponúknutého zoznamu osôb. Pomocou AirDrop si môžete odosielať aj obsah na svoje vlastné iné zariadenie.

Používanie AirDrop na iPhone XS alebo staršom

1. Vyberte potrebný súbor a kliknite na Zdieľať.
2. Kliknite na AirDrop.
3. Vyberte konkétnu osobu z ponúknutého zoznamu osôb, ktorej chcete obsah zdeľať. Pomocou AirDrop si môžete odosielať aj obsah na svoje vlastné iné zariadenie.

Prijatie prenosu cez AirDrop

Ak Vám niekto niečo zdieľa pomocou funkcie AirDrop, zobrazí sa upozornenie s náhľadom kde máte možnosť výberu medzi možnosťami Prijať alebo Odmietnuť.

Ak kliknete na Prijať tak obsah prenášaný funkciou AirDrop sa doručí v tej istej aplikácii, z ktorej bol odoslaný. Fotky sa napríklad zobrazia v aplikácii Fotky, zatiaľ čo webové stránky sa otvoria v Safari.

Ak pomocou AirDrop pošlete obsah sebe, napríklad fotky z iPhonu do Macu tak. sa nezobrazí možnosť Prijať ani Odmietnuť, ale obsah sa automaticky odošle do Vášho druhého zariadenia.

Zmeny v nastaveniach AirDrop

Ak si chcete vybrať kto bude môcť a kto nebude môcť zdieľať s Vami obsah tak postupujte podľa krokov nižšie.
1. Otvorte Nastavenia > Všeobecné.
2. Kliknite na AirDrop a vyberte príslušnú možnosť.

Nastavenie AirDrop v Ovládacom centre.
1. Na iPhone X alebo novšom potiahnite prstom z pravého horného rohu obrazovky nadol a otvorte tak ovládacie centrum. Na iPhone 8 alebo staršom ho otvoríte potiahnutím prsta zo spodu obrazovky nahor.
2. Zatlačte na kartu nastavení siete v ľavom hornom rohu alebo ju stlačte a podržte.
3. Podržte tlačidlo AirDrop  a potom vyberte niektorú z ponúknutých možností:
– Prijímanie je vypnuté: Nebudete prijímať požiadavky AirDrop.
– Len kontakty: Vaše zariadenie sa bude zobrazovať len Vašim kontaktom.
– Všetci: Vaše zariadenie sa bude zobrazovať všetkým zariadeniam Apple vo Vašom okolí, v ktorých sa práve používa AirDrop.

Ak sa zobrazí možnosť Prijímanie je vypnuté a nedá sa zmeniť klepnutím:
Prejdite na Nastavenia > Čas pred obrazovkou.
> Obmedzenia obsahu a súkromia > Povolené aplikácie a skontrolujte, či je funkcia AirDrop zapnutá.Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase