Nezaradené

Návod ako zapnúť hotspot na iPhone a zdieľať internet svojim blízkym.

Funkcia osobný hotspot umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie iPhonu alebo iPadu (Wifi + Cellular), vtedy keď nemáte prístup k internetu.

Nastavenie osobného hotspotu

1. Kliknite na Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot.
2. Kliknite na posuvník vedľa Povoliť ostatným pripojiť sa.

Ak sa možnosť Osobný hotspot nezobrazuje, obráťte sa na svojho operátora a uistite sa, že váš program podporuje túto funkciu.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot prostredníctvom rozhrania Wi-Fi

Na zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, prejdite na Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot a zapnite túto funkciu.
Skontrolujte heslo Wi-Fi a názov telefónu. Zostante na obrazovke, kým sa druhé zariadenie nepripojí k Wi-Fi.

Na zariadení, ktoré chcete pripojiť, kliknite na Nastavenia > Wi-Fi a v zozname nájdite svoj iPhone alebo iPad. Klepnite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak sa zobrazí výzva, zadajte heslo k Osobnému hotspotu.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Najskôr prepnite iPhone alebo iPad do režimu, v ktorom ho možno vyhľadať – kliknite na Nastavenia > Bluetooth a zostaňte na tejto obrazovke. Potom na Macu podľa pokynov výrobcu nastavte pripojenie cez Bluetooth.

Pripojenie k zariadeniu s funkciou Osobný hotspot prostredníctvom rozhrania USB

Je potrebné mať na Macu najnovšiu verziu iTunes a Finderu. Potom iPhone alebo iPad pripojte k počítaču pomocou USB kábla. Ak sa zobrazí výzva „Dôverovať tomuto počítaču?“, klepnite na Dôverovať.

Automatické pripojenie pre rodinu

Rodinné zdieľanie môžete zapnúť pre svoju rodinu tak, aby pri prihlasovaní sa na Váš hotspot nemusela zakaždým zadávať heslo.
1. Nastavenia > Osobný hotspot > Rodinné zdieľanie.
2. Zapnite funkciu Rodinné zdieľanie.
3. Kliknite na meno každého člena z rodiny a nastavte, či musí požiadať o schválenie alebo či sa môže k vašemu hotspotu pripojovať automaticky.

Ako odpojiť pripojené zariadenia k Vášmu hotspotu?

Ak si prajete odpojiť niektoré pripojené zariadenie tak vypnite funkciu Osobný hotspot, vypnite rozhranie Bluetooth alebo odpojte USB kábel od zariadenia.

Zmena a nastavenie hesla Wi-Fi

Pokiaľ chcete nastaviť svoj Osobný hotspot, musíte nastaviť heslo Wi-Fi siete. Nastaviť ho alebo zmeniť ho môžete tak, že prejdete do Nastavenia > Mobilné > Osobný hotspot alebo Nastavenia > Osobný hotspot a kliknite na Heslo Wi‑Fi.

Nastavte heslo, ktoré má aspoň 8 znakov obsahujúce znaky ako všetky písmená anglickej abecedy (veľké aj malé), číslice od 0 – 9 alebo niektoré interpunkčné znamienka.Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase

Black
Purple
Salmon
Sky-Blue
White
 €
Vyberte súbor Drag file/directory here

Kryt s fotkou v rámčeku pre iPhone 14 Pro

14.99 
Na sklade