Nezaradené

Ako na Apple Watch nastaviť vibrácie a zvuky hlásení.

V tomto článku sa dozviete všetky potrebné informácie o tom ako si nastaviť hlasitosť na Vašich hodinkách. Teda ako ich stíšiť alebo zapnúť funkciu Nerušiť.

Dočítate sa takisto aj o možnostiach nastavenia intenzity vibrácií, ktorými Vás hodinky upozorňujú na rôzne hlásenia.Ako zvýšiť alebo znížiť hlasitosť na hodinkách Apple Watch?

 1. Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Zrolujte úplne na dol a kliknite na možnosť Zvuky a haptika.
 3. Kliknutím na tlačidlo zníženia hlasitosti  hlasitosť znížite, kliknutím na tlačidlo zvýšenia hlasitosti  hlasitosť zvýšite. Hlasitosť môžete upravovať aj kliknutím na posuvník hlasitosti a hlasitosť upravovať otáčaním korunky Digital Crown.

Ako stíšiť hodinky Apple Watch?

 1. Podržte spodok ciferníka a počkajte, kým sa zobrazí ovládacie centrum a následne potiahnite prstom nahor.
 2. Kliknite na tlačidlo Tichý režim  a týmto krokom sa tichý režim zapne. Haptické hlásenia budete dostávať aj naďalej.

Ak by ste chceli stíšiť práve znejúce upozornenie alebo hlásenie tak podržte na displeji dlaň aspoň na tri sekundy, resp. do času kedy ucítite klepnutie. Ak Vám táto funkcia nefunguje tak na iPhone prejdite do aplikácie Apple Watch > Moje hodinky > Zvuky a haptika > Stíšiť zakrytím.Haptické upozornenia na hodinkách Apple Watch.

 1. Otvorte si aplikáciu Nastavenia.
 2. Zrolujte nadol a kliknite na položku Zvuky a haptika.
 3. Zapnite alebo vypnite možnosť Haptické upozornenia.)
 4. Ak si prajete aby boli haptické upozornenia na Vašich hodinkách Apple Watch intenzívnejšie tak kliknite na možnosť Výrazné.

Na iPhone tiež máte možnosť meniť haptické nastavenia pre konkrétne aplikácie. Na iPhone si otvorte aplikáciu Apple Watch, zvoľte možnosť Moje hodinky a následne kliknite na Zvuky a haptika.

Aby bola haptická odozva z hodiniek Apple Watch čo najlepšia, tak Apple Watch musia byť v čo najväčšom kontakte s pokožkou.Zapnutie/Vypnutie nastavení haptiky pre Digital Crown na Apple Watch.

 1. Na hodinkách si otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Kliknite na Zvuky a haptika a zapnite si funkciu Haptická odozva korunky.

Upozornenie: Funkcia Haptická odozva korunky je k dispozícii len na hodinkách Apple Watch Series 4 alebo novšie.Zapnutie funkcie nerušiť na hodinkách Apple Watch.

 1. Podržte spodok ciferníka a počkajte kým sa zobrazí ovládacie centrum, a potom potiahnite prstom nahor.
 2. Kliknite na tlačidlo Nerušiť  a potom si zvoľte požadovanú možnosť.Režim Nerušiť si môžete manuálne vypnúť alebo nastaviť na určitú dobu, po uplinutí ktorej sa automaticky vypne.

Režim Nerušiť zabezpečuje to aby hodinky Apple Watch pri hovoroch a upozorneniach (okrem budíka) nevydávali zvuky či rozsvecovali obrazovku. Ak je tento režim aktívny tak v hornej časti obrazovky sa zobrazuje ikonka Nerušiť .Ako zmeniť požadované nastavenie cez iPhone?

Ak si na iPhone otvoríte aplikáciu Nastavenia a prejdete na možnosť Moje hodinky a následne na Zvuky a haptika tak môžete meniť a prispôsobovať svoje nastavenia pomocou Vášho iPhonu.Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase