Nezaradené

Zmena ciferníka na hodinkách Apple Watch

Návod ako zmeniť ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Potiahnutím prstom doľava alebo doprava od okraja po okraj ciferníka hodiniek si postupne zobrazujete ciferníky, ktoré máte pridané.
 3. Zastavte sa na ciferníku, ktorý ste si vybrali.

Prispôsobte si ciferník na hodinkách Apple Watch

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Podržte displej stlačený.
 3. Potiahnutím prstom doprava alebo doľava vyberiete ciferník a následne kliknite na Upraviť.
 4. Posunutím doprava alebo doľava vyberiete funkciu a následne otočením korunky Digital Crown ju zmeníte.
 5. Potiahnutím prsta úplne doľava môžete upravovať komplikácie, pomocou ktorých môžete kontrolovať počasie, svoju aktivitu, informácie z iných nainštalovaných aplikácií a pod. Kliknutím na danú komplikáciu ju vyberte a otočením korunky Digital Crown ju zmeníte.
 6. Po skončení nastavovania uložíte zmeny stlačením korunky Digital Crown.
 7. Kliknutím na ciferník hodiniek ho nastavíte ako aktuálny ciferník.

Pridanie ciferníka medzi dostupné ciferníky

 1. Stlačením korunky Digital Crown prejdite na ciferník hodiniek.
 2. Podržte displej stlačený a potiahnite prstom úplne doprava a kliknite na tlačidlo Pridať .
 3. Otáčaním korunky Digital Crown prechádzajte medzi všetkými ciferníkmi hodiniek.
 4. Ak nájdete ciferník, ktorý sa Vám páči tak kliknite na položku Pridať. Ak daný ciferník nemá žiadne možnosti prispôsobovania tak sa hneď stane aktuálnym ciferníkom. V opačnom prípade môžete prechádzať dostupnými funkciami ako napríklad farby a komplikácie.
 5. Dvojitým stlačením korunky Digital Crown prejdete na novo vytvorený ciferník.

Vymazanie ciferníka na hodinkách Apple Watch

 1. Prejdite na aktuálny ciferník a podržte displej stlačený.
 2. Potiahnutím prsta doprava alebo doľava nájdete ciferník, ktorý chcete odstrániť.
 3. Posunte nahor a kliknite na možnosť odstrániť.

Zmena zobrazovaného času na hodinkách Apple Watch

 1. Na hodinkách otvorte aplikáciu Nastavenia a kliknite na Hodiny.
 2. Kliknite na možnosť +0 min.
 3. Otočte korunku Digital Crown a vyberte si ako dopredu chcete nastaviť hodinky.
 4. Kliknite na možnosť zrušiť alebo nastaviť.

Schovanie obrazovky Práve hrá na hodinkách Apple Watch

Počas počúvania hudby sa Vám automatický otvorí obrazovka Práve hrá. Toto nastavenie zmeníte nasledovne.

 1. Na hodinkách si otvorte aplikáciu Nastavenia.
 2. Kliknite na Všeobecné > Zobudenie obrazovky.
 3. Vypnite možnosť Autospúšťanie audio aplikácií.

Zdroj: support.appleZľavový kupón „BLOGUJEME“ na -5% u nás v BHcase